Aktuality

29.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 29. jún 2020

DAC6 Odklad vstupuje do platnosti; Konzultácie EÚ o zahraničných dotáciách; Zverejnené dokumenty výboru EÚ pre DPH; Nemecký kalendár predsedníctva Rady EÚ; CFE bol vymenovaný do expertnej skupiny platformy EÚ pre dobrú správu vecí verejných.
Čítajte ďalej
25.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 22. jún 2020

USA odstúpili od medzinárodných rokovaní o digitálnych daniach; Parlament EÚ zriaďuje Stály podvýbor pre dane; Rozhodnutie ESD - KrakVet Marek Batko Vec C276 / 18 o spolupráci medzi daňovými orgánmi členských štátov v oblasti DPH; Európska komisia zverejňuje aktualizáciu DPH v súvislosti s Brexitom; Správa ECOFIN Rade EÚ o daňových...
Čítajte ďalej
25.6.2020 Legislatíva

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov - prehľad

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur.
Čítajte ďalej
15.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 15. jún 2020

Rada EÚ dosiahla dohodu o predĺžení vykazovania podľa DAC6; Rada EÚ uverejňuje prehľad preferenčných daňových režimov členských štátov; USA začína s investigatívou v krajinách s digitálnymi daňami; Európska komisia rozšírila rámec dočasnej štátnej pomoci pre malé a stredné podniky; IBFD uvádza na trh Ročenku o právach daňovníkov za rok 2019....
Čítajte ďalej
8.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 08. jún 2020

Správa ECOFIN Rade EÚ o daňových záležitostiach; Holandsko vydáva usmernenie k DAC6; Rada EÚ schvaľuje závery o budúcej administratívnej spolupráci v oblasti daní; EÚ zverejnila hodnotenie dopadu počiatočného protimonopolného nástroja; Zahájenie konzultácií EÚ o systéme DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie.
Čítajte ďalej
Hore