Aktuality

25.6.2020 Legislatíva

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov - prehľad

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur.
Čítajte ďalej
3.6.2020 Legislatíva

MPK k novele zákona proti praniu špinavých peňazí

Ministerstvo vnútra zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, cieľom ktorého je transpozícia V. AML Smernice, a ktorým sa v súvislosti s doplnením úpravy týkajúcej sa virtuálnej kryptomeny a zosúladením tohto...
Čítajte ďalej
3.6.2020 Legislatíva

MPK k návrhu EÚ na posunutie implementácie a uplatňovania nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu v dôsledku COVID-19

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania. Pripomienkovanie do 5. júna 2020.
Čítajte ďalej
26.5.2020 Legislatíva

MPK k smernici EÚ - odklad lehôt pri výmene informácií v oblasti daní v dôsledku COVID-19

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19, s termínom na pripomienkovanie do 29. mája 2020.
Čítajte ďalej
21.5.2020 Legislatíva

Novela zákona Lex corona (IV) zverejnená v Zbierke zákonov

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie, zverejnená dnes v Zbierke...
Čítajte ďalej
13.5.2020 Legislatíva

Parlament schválil vládny návrh novely Lex corona

Schválené znenie novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje aj vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu...
Čítajte ďalej
Hore