Aktuality

9.4.2020 Legislatíva MF SR, FR SR

Finačná správa zverejnila informácie k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Finančná správa SR postupne vydáva informácie k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V tomto týždni boli zverejnené informácie k časti zákona týkajúcej sa opatrení pri dovoze tovaru, informácia k šiestej hlave druhej časti zákona...
Čítajte ďalej
9.4.2020 Legislatíva MF SR, FR SR Novinky SKDP Z médií

DRUHÁ POMOC občanom, firmám a SZČO

Odklad splátok úverov pre občanov, SZČO, malé a stredné podniky a zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb ako súčasť druhej vlny ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19
Čítajte ďalej
9.4.2020 Legislatíva MF SR, FR SR Novinky SKDP

Spolupráca MF SR a SKDP

Zástupcovia SKDP sú členmi pracovnej skupiny pre prípravu návrhov opatrení v súvislosti s COVID-19. Včera prebehla on-line diskusia o prijatých aj plánovaných opatreniach s účasťou daňových poradcov. 
Čítajte ďalej
19.3.2020 Legislatíva MF SR, FR SR Spravodajstvo EÚ Novinky SKDP Z médií Rôzne

"Zlegálnenie" odkladu daňových priznaní

Vláda SR dnes schválila návrh nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania a ročného hlásenia alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov z dôvodou vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR od 12. marca 2020.
Čítajte ďalej
Hore