Aktuality

29.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 29. jún 2020

DAC6 Odklad vstupuje do platnosti; Konzultácie EÚ o zahraničných dotáciách; Zverejnené dokumenty výboru EÚ pre DPH; Nemecký kalendár predsedníctva Rady EÚ; CFE bol vymenovaný do expertnej skupiny platformy EÚ pre dobrú správu vecí verejných.
Čítajte ďalej
25.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 22. jún 2020

USA odstúpili od medzinárodných rokovaní o digitálnych daniach; Parlament EÚ zriaďuje Stály podvýbor pre dane; Rozhodnutie ESD - KrakVet Marek Batko Vec C276 / 18 o spolupráci medzi daňovými orgánmi členských štátov v oblasti DPH; Európska komisia zverejňuje aktualizáciu DPH v súvislosti s Brexitom; Správa ECOFIN Rade EÚ o daňových...
Čítajte ďalej
15.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 15. jún 2020

Rada EÚ dosiahla dohodu o predĺžení vykazovania podľa DAC6; Rada EÚ uverejňuje prehľad preferenčných daňových režimov členských štátov; USA začína s investigatívou v krajinách s digitálnymi daňami; Európska komisia rozšírila rámec dočasnej štátnej pomoci pre malé a stredné podniky; IBFD uvádza na trh Ročenku o právach daňovníkov za rok 2019....
Čítajte ďalej
8.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 08. jún 2020

Správa ECOFIN Rade EÚ o daňových záležitostiach; Holandsko vydáva usmernenie k DAC6; Rada EÚ schvaľuje závery o budúcej administratívnej spolupráci v oblasti daní; EÚ zverejnila hodnotenie dopadu počiatočného protimonopolného nástroja; Zahájenie konzultácií EÚ o systéme DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie.
Čítajte ďalej
2.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 02. jún 2020

Európska komisia predstavuje návrh balíka na obnovu; EÚ začína konzultácie o balíku zákonov o digitálnych službách; OECD publikuje správu o plánovaní obnovy daňovými správami; EÚ zverejnila hodnotenie dopadu počiatočného protimonopolného nástroja; Zahájenie konzultácií EÚ o systéme DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie.  
Čítajte ďalej
25.5.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 25. máj 2020

Francúzsko zavedie digitálnu daň v bez dohody OECD; Videokonferencia ministrov hospodárstva a financií EÚ o reakcii EÚ na COVID-19; Vydaný európsky balík z jarného semestra; Uverejnili britský globálny colný plán pre obdobie po Brexite; Francúzsko-nemecká iniciatíva za obnovu EÚ z krízy koronavírusu.  
Čítajte ďalej
18.5.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 18. máj 2020

Komisia rozširuje rámec dočasnej štátnej pomoci; OECD zorganizovala konzultačný webinár BEPS Akcia 13; Balík o porušení predpisov vydaný Komisiou EÚ; Krajiny sa dohodli na zdaňovaní cezhraničných pracovníkov v súvislosti s COVID-19; Česká republika a Kórea ratifikovali OECD MLI;
Čítajte ďalej
11.5.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 11. máj 2020

Komisia navrhuje odložiť podávanie správ DAC6 a implementáciu elektronického obchodu s DPH; Európska komisia zverejňuje akčný plán boja proti praniu špinavých peňazí; Doručenie daňového balíka EÚ odložené do júla 2020; Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-547/18 - Miesto vzniku daňovej povinnosti - Pojem "stála prevádzkareň" - DPH; Samit EÚ...
Čítajte ďalej
19.3.2020 Legislatíva MF SR, FR SR Spravodajstvo EÚ Novinky SKDP Z médií Rôzne

"Zlegálnenie" odkladu daňových priznaní

Vláda SR dnes schválila návrh nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania a ročného hlásenia alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov z dôvodou vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR od 12. marca 2020.
Čítajte ďalej
Hore