Aktuality

9.4.2020 Legislatíva MF SR, FR SR Novinky SKDP Z médií

DRUHÁ POMOC občanom, firmám a SZČO

Odklad splátok úverov pre občanov, SZČO, malé a stredné podniky a zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb ako súčasť druhej vlny ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19
Čítajte ďalej
9.4.2020 Legislatíva Novinky SKDP

Odklad splátok úverov pre občanov a malých zamestnávateľov

Dnes bola zverejnená a nadobudla účinnosť novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorou sa ustanovuje možnosť odkladu splácania úverov vo vzťahu k spotrebiteľom, fyzickým osobám - podnikateľom, malým a stredným podnikom.  
Čítajte ďalej
9.4.2020 Legislatíva MF SR, FR SR Novinky SKDP

Spolupráca MF SR a SKDP

Zástupcovia SKDP sú členmi pracovnej skupiny pre prípravu návrhov opatrení v súvislosti s COVID-19. Včera prebehla on-line diskusia o prijatých aj plánovaných opatreniach s účasťou daňových poradcov. 
Čítajte ďalej
6.4.2020 Legislatíva Novinky SKDP

Upozornenie na vzniknutú situáciu pri cezhraničnej práci z domu v časoch opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov, Americkou Obchodnou Komorou v Slovenskej republike a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou vydáva Upozornenie na vzniknutú situáciu pri cezhraničnej práci z domu v časoch opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19.
Čítajte ďalej
Hore