Aktuality

19.3.2020 Legislatíva MF SR, FR SR Spravodajstvo EÚ Novinky SKDP Z médií Rôzne

"Zlegálnenie" odkladu daňových priznaní

Vláda SR dnes schválila návrh nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania a ročného hlásenia alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov z dôvodou vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR od 12. marca 2020.
Čítajte ďalej
Hore