24.2.2020

Európsky register

ZAPÍŠTE SA DO EURÓPSKEHO ZOZNAMU DAŇOVÝCH PORADOV

Čo je register?

Firmy čoraz častejšie pripravujú medzinárodné projekty či multinárodné iniciatívy, ktoré si vyžadujú právne alebo daňové poradenstvo nielen domácich expertov, ale aj expertov z iných európskych krajín.
V dnešných dňoch predstavuje internet vynikajúci nástroj, prostredníctvom ktorého je možné reagovať na tieto požiadavky a tieto iniciatívy premeniť na skutočnosť, a to svojou jednoduchosťou, možnosťou vyhľadávania a novými informáciami, ktoré je schopný poskytnúť.
Využijúc najpokrokovejšie webové technológie vyvinula CFE Európsky register daňových poradcov, ktorý spĺňa požiadavky všetkých, či už odborníkov alebo ostatnej verejnosti, ktorí hľadajú kvalifikovaného daňového poradcu. 
Prezrite si prosím webovú stránku www.cfe-eutax.org a veľmi ľahko nájdete nástroj, ktorý vám umožní v rámci celej Európy vyhľadať kvalifikovaného daňového poradcu.

Prečo sa mám zaregistrovať ?

Keďže ste členom SKDP, ktorá je jednou z členských organizácií CFE a spĺňate podmienky Etického kódexu CFE, patríte medzi kvalifikovaných daňových poradcov v Európe. Jednou z výhod registra je, že obsahuje informácie iba o vašich kolegoch, ktorí spĺňajú tie isté podmienky kvalifikácie.
Samozrejme, že register má aj ďalšie výhody:
Keďže je to on-line vyhľadávací nastroj, môžu ho pri vyhľadávaní daňového poradcu s príslušnými znalosťami využiť potenciálni klienti z celého sveta. Vyhľadávať môžu na základe mena, regiónu, jazykových znalostí alebo špecializácie. Ak ste napríklad expert v oblasti transférového ocenenia na Slovensku, a ovládate niektorý z cudzích jazykov, môžete svoje mimoriadne schopnosti zúročiť prostredníctvom registra a získať nových klientov. 

Ako sa zaregistrovať?

Pripojte sa prosím na webovú stránku www.cfe-eutax.org a cez prepinač European Register of Tax Adviser a následne cez prepinač Registration a create new account môžete vstúpiť do registra a vyplniť svoje osobné údaje, vrátane jazykových znalostí a špecializácií. Po vyplnení údajov sa vám objaví kontrolná verzia.
Po preverení, ktoré vykoná SKDP, či ste skutočne jej členom a či sú uvedené údaje správne, obdržíte faktúru.
Ak zoberieme do úvahy výhody, ktoré registrácia ponúka, je poplatok veľmi nízky. Úvodný poplatok predstavuje 100 € za prvý rok registrácie a následne je každoročný poplatok 50 € splatný na účet SKDP. Poplatky Vám budú každoročne fakturované. 

Hore